Membrane visokog pritiska mogu biti izrađene od različitih materijala od 50 do 90 Sch ovisno o pritisku i mediju kojem su izložene.